22بهمن یعنی......

22بهمن یعنی.....

شور...یعنی عشق.....

یعنی با الله اکبر ...

یک شهید...شاید گمنام....

یعنی مرگ بر شاه...بر طاغوت...بر آمریکا

یعنی یک صدا تا خدا رفتن....

یعنی عشق به رهبر.....

یعنی حضور....

یعنی لبیک یاحسین....یا خمینی....یا خامنه ای.....

یعنی

                              ما تا آخر ایستاده ایم

/ 1 نظر / 18 بازدید
یا زهــرا مددی ...

او برگشته است امــا گمنام دوست داشت که مزارش هم چون حضرت زهرا (س) مخفی باشد تا کسی از او خبردار نشود که در کدام گوشه ازگستره ی خاک سر به دامان اولیا گذاشته است شهدای گمنام مهمانان ویژه حضرت صدیقه طاهره(س) هستند با پستی در مورد شهید ابراهیم هادی به مناسبت سالگرد شهادت ایشان به روزم منتظر حضور سبزتان در انتظار فرج یا مهدی