السابقون السابقون...

مینویسم عشق و بی تردید میخوانم جنون 

هر کسی دیوانه تر السابقون السابقون

/ 5 نظر / 49 بازدید
کوله پشتی

امام صادق عليه السلام فرمود: آنگاه كه روزه مى‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه‏دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.» التماس دعا دوستان

...

آری...جنون رمز موفقیت ما است...

سپید بانو

از سه راه خرد آموخته می شود؛ از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛ از طریق تقلید که راحتترین راه است؛ و از طریق تجربه که تلخ ترین است.

داریوش اقبالی(سلطان)

دیوانه کنی هر دو جهانم بخشی... دیوانه ی تو.... هر دو جهان را چه کند؟!؟!