سلام آخر....

برگشت.....

دست به سینه گذاشت و گفت.....

" صلی الله علیک یا ابالحسن یا علی بن موسی الرضا......"

به سجده رفت.....اشک می ریخت و دعا میکرد.....

و من همچنان در تعجب که مگر از آقا چه می خواهد.....؟؟؟!!!!

دلش نمی آمد بلند شود.....

تو راه برگشت ازش پرسیدم:اسماعیل از آقا چی خواستی...؟؟!!

تو دلم گفتم حتما ازدواج.....پسرتو این سن چی میخواد آخه....

نمی گفت.....کلی اصرار کردم نگفت....

بالاخره سکوت را شکست وگفت: من از آقا شهادت خواستم.....

تو دلم بهش خندیدم....آخه الآن و شهادت....؟؟؟!!!

نمی دونم چند وقت گذست ولی......ولی اسماعیل شهادتش رو از آقا گرفت و به آرزوی همیشگی اش رسید.....

(شهید اسمایل سریشی در سال 1387 توسط عوامل ریگی به مقام رفیع شهادت می رسد....)

                                                                                                             شادی روحش صلوات

                                                                                    کتاب شیدای شهادت-انتشارات شهید ابراهیم هادی

/ 0 نظر / 88 بازدید